Hỗ trợ Tin học Trực tuyến 

Chào mừng đến với website Hỗ trợ Dịch vụ Công nghệ Thông tin trực tuyến dành cho sinh viên trường Đại học Văn Lang.

Để gửi yêu cầu hỗ trợ, click chọn "Tạo hỗ trợ mới"
Điền thông tin Email do nhà trường cung cấp, Họ tên và các thông tin theo biểu mẫu trước khi gửi yêu cầu.
Hệ thống sẽ gửi mail thông báo mã số yêu cầu của bạn.
Các dịch vụ CNTT hỗ trợ miễn phí dành cho sinh viên:
  Đăng ký tài khoản: Email, Wifi, học trực tuyến.
  Reset mật khẩu các dịch vụ.
  Hướng dẫn cài đặt các phần mềm học tập.
  Tư vấn khắc phục sự cố máy tính.


Để theo dõi tiến độ và kết quả hỗ trợ trực tuyến, click chọn "Kiểm tra tình trạng Yêu cầu"
Điền thông tin địa chỉ email và mã số yêu cầu để xem kết quả.
Ngoài ra, sinh viên có thể sử dụng website để:
  Gửi các thông báo sự cố hệ thống mạng / máy tính tại các phòng máy để Phòng CNTT tiến hành khắc phục nhanh.
  Đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng dịch vụ.
Phòng Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Văn Lang


Tạo hỗ trợ mới


Xin vui lòng cung cấp chi tiết thông tin nhiều hơn để chúng tôi hỗ trợ bạn tốt nhất. Để cập nhật hỗ trợ trước trước, xin vui lòng đăng nhập.

Kiểm tra tình trạng Yêu cầu


Chúng tôi cung cấp lưu trữ và lịch sử của tất cả các hỗ trợ hiện tại và trước đây của bạn đã yêu cầu với các kết quả trả lời.

Hãy chắc rằng bạn đã xem Câu hỏi thường gặp (FAQs) trước khi tạo hỗ trợ

Hãy đợi 1 chút!

Hãy đợi 1 chút... Việc này sẽ kéo dài trong 1 giây!