Tạo hỗ trợ mới

Hãy điền vào bảng dưới đây để mở lệnh mới.

Chủ đề Trợ giúp:

Thông tin người dùng

*
Dùng email Trường trừ đổi pass dv CNTT
*

Cài đặt phần mềm học tập

Nhập đầy đủ các thông tin về máy tính của bạn.
*
*
*
*
*
*

Ghi chú tình trạng máy tính khi gởi bộ phận kỹ thuật, các yêu cầu cần hỗ trợ.

Mô tả yêu cầu

Hãy mô tả yêu cầu của bạn
*
ví dụ: Đăng ký wifi / Thay đổi mật khẩu ... / Cài đặt ...
Mô tả chi tiết yêu cầu:
Nhập files tại đây hoặc chọn files
*
 

Hãy đợi 1 chút!

Hãy đợi 1 chút... Việc này sẽ kéo dài trong 1 giây!